Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Súlovce